Verklarende woordenlijst: uitleg van de belangrijkste termen.

Sommige termen die wij in onze contractdocumenten gebruiken met betrekking tot de berekening van geleidermetalen worden niet consequent gebruikt in de branche. Om interpretatieproblemen te voorkomen, verwijzen wij daarom uitdrukkelijk naar de hierna volgende definities van termen (in alfabetische volgorde). Deze definities komen voor in het contract:

De basisprijs, of 'holle' prijs, verwijst naar de prijs van de kabel zonder het afzonderlijk berekende metalen gedeelte. Bij de holle prijs is het metaalaandeel 0, dus € 0,00 per 100 kg.

De koperpremie verwijst naar de kosten die worden gemaakt en leveren om het ruwe kopererts om te zetten in bruikbare vorm (kathode).

De London Metal Exchange is 's werelds grootste metaalbeurs voor non-ferrometalen. Op deze beurs worden dagelijks de wereldwijde referentieprijzen bepaalde in USD. Deze vormen de berekening van onze prijsopgaven voor metaal.

De basisprijs voor metaal is de kabel- of leidingprijs die met de klant is overeengekomen op basis van een hypothetische prijsopgave (over het algemeen is dit € 150 per 100 kg voor koper of € 100 per 100 kg voor aluminium). Door gebruik te maken van de basisprijs voor metaal kunnen prijzen worden vastgelegd zonder rekening te houden met de sterk fluctuerende prijzen voor metaal. De daadwerkelijke prijs wordt berekend door de dagelijks fluctuerende metaaltoeslag op te tellen bij de basisprijs.

De metaalovereenkomst is het met de klant overeengekomen factureringsmodel voor geleidermetalen. Hierin is vastgelegd voor welke dagen of welke periode de af te rekenen metaalprijs wordt vastgezet.

Het metaalcijfer is een puur commercieel rekencijfer voor het metaalgehalte en wordt gebruikt bij het berekenen van de totaalprijs van een kabel. Het metaalgetal duidt dus niet het gewicht aan van de daadwerkelijke hoeveelheid geleidermetaal in de kabel, hoewel dit in kg/km wordt vermeld. Het is puur een rekenfactor. Op basis hiervan kan echter niet direct worden geconcludeerd hoeveel koper of aluminium in de kabel is gebruikt.

De metaaltoeslag is de metaalprijs waarmee de in de metaalovereenkomst vastgestelde metaalprijs de basisprijs overschrijdt.

De nominale doorsnede is de in de documentatie aangegeven doorsnede. Dit komt niet altijd overeen met de werkelijke doorsnede van de geleider, maar is een goede basis voor standaardisatie en berekening. De elektrisch effectieve geleiderdoorsnede van metalen geleiders wordt bepaald door meting van de elektrische weerstand (over het algemeen 'gelijkstroomweerstand' genoemd). Door de verschillende structuur van de afzonderlijke soorten geleiders en bijkomende bewerkingsinvloeden, komt het resultaat in het algemeen niet overeen met de geometrische doorsnede van de geleider, die wordt berekend op basis van de nominale doorsnede en de standaardwaarden van de specifieke weerstanden. Om bepaalde werkingseigenschappen en toepassingsmogelijkheden te bepalen, moet dus worden gekeken naar deze nominale doorsnede.

De aanduiding van een getal met "nominaal" houdt dat het om een abstracte aanduiding gaat. Het concrete aangegeven getal kan afwijken van het daadwerkelijke getal, maar het getal dat als "nominaal" wordt gegeven, beschrijft de waarde die conform de norm of ervaring ongeveer aanwezig is.

De volledige prijs voor kabels en leidingen bestaat uit de holle of basisprijs plus de metaaltoeslag.