Wij nemen onze verantwoordelijkheid. Duurzaam en sociaal.

Behoud van hulpbronnen en circulaire economie, duurzame arbeidsomstandigheden en ondersteuning van de gemeenschap vormen essentiële onderdelen voor de duurzame ontwikkeling van ons bedrijf.

Duurzaamheid zorgt voor verbondenheid. Op elk vlak.

Onze inzet voor duurzame bedrijfsvoering is al vele jaren een integraal onderdeel van onze bedrijfscultuur. Samen met onze partners proberen we dit te stimuleren in onze hele waardeketen. Wij vinden het belangrijk om onze CO₂-uitstoot te reduceren en zorgvuldig gebruik te maken van hulpbronnen, en we gaan hierin veel verder dan wettelijk vereist is.

Handelen met het oog op de toekomst.

Door te zorgen voor duurzame arbeidsomstandigheden creëren we toekomstbestendige werk- en opleidingsplekken. Onze richtlijnen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) vormen ons handelingskader voor duurzame ontwikkeling, dat verder gaat dan de wettelijke vereisten voorschrijven. Deze richtlijnen omvatten onder meer respect voor de menselijke waardigheid, openheid en non-discriminatie, bevordering van mensenrechten en bescherming van de persoonlijke levenssfeer, bescherming van de gezondheid en het bijdragen aan de ontwikkeling van de regio.

Verantwoordelijk handelen.

Voor ons, als familiebedrijf dat stevig verankerd is in de regio, is maatschappelijke betrokkenheid ook nauw verbonden met onze opvatting van verantwoordelijk handelen. Ook in de toekomst willen wij mens, natuur, energie en milieu duurzaam met elkaar verbinden.

Behoud van hulpbronnen en circulaire economie

Behoud van hulpbronnen. Verantwoordelijk handelen.

Wij hebben ons ten doel gesteld om al in 2030 een volledig klimaatneutrale onderneming te zijn. We proberen daarom voortdurend de productieprocessen in onze waardeketen te optimaliseren.

Duurzame arbeidsomstandigheden

Onze arbeidsomstandigheden. Veilig en toekomstbestendig.

Wij zorgen al meer dan 150 jaar voor robuuste verbindingen. Meer dan 550 werknemers geven daarom elke dag het beste van zichzelf. Wij zijn er vast van overtuigd dat duurzame arbeidsomstandigheden de basis leggen voor innovatie en economische groei.

Bevordering van de gemeenschap

Onze maatschappelijke betrokkenheid. Wij zorgen voor verbinding.

Als succesvolle onderneming vinden we het niet meer dan vanzelfsprekend om regionale organisaties en sociale instellingen financieel te steunen door middel van donaties. Deelname aan erefuncties vormt een integraal onderdeel van onze betrokkenheid bij de gemeenschap. Ook de samenwerking met sociale werkplaatsen ligt ons na aan het hart. Op die manier zorgen we namelijk voor optimale werkplaatscapaciteit. Kortom: Wij zorgen voor verbindingen. Daar waar ze nodig zijn.