Belangrijke informatie Voor uw veiligheid.

Ook het milieu en de veiligheid op het werk hebben prioriteit bij Waskönig+Walter. Teneinde ongevallen op het werk te voorkomen en zoveel mogelijk rekening te houden met het milieu, willen wij u, voordat u ons bedrijf bezoekt of bij ons aan de slag gaat, wijzen op een aantal belangrijke zaken. Hierbij gaat het onder meer om alarmvoorschriften en regels die op ons terrein in acht moeten worden genomen, maar ook om de juiste procedures voor registratie en training. – We kijken uit naar uw bezoek!

Algemene informatie voor bezoekers:

  1. Op het bedrijfsterrein is het niet toegestaan om te roken en te fotograferen en/of te filmen.

  2. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele voertuigen van derden of werklieden die worden geparkeerd op het fabrieksterrein. Voor mogelijke schade die bij Waskönig+Walter wordt veroorzaakt, zijn de eigenaren van de voertuigen van derden aansprakelijk.

  3. Indien een lasvergunning vereist is, moet deze worden aangevraagd bij de afdeling "Onderhoud".

  4. De verstrekte bezoekerspas moet zichtbaar worden gedragen.

  5. In het algemeen is het voor alle bezoekers aan onze productiefaciliteit verplicht om veiligheidsschoenen en -helmen te dragen.

E-Ticket - Uw toegang tot Waskönig+Walter

Bij aankomst op onze locatie checkt u in met uw e-ticket. Deze kunt u op uw mobiele telefoon of in gedrukte vorm meenemen. Gebruik de QR-code op het e-ticket om in te checken bij de registratieterminal bij de ingang naast ons portierskantoor. Voor vragen over de inschrijving kunt u contact opnemen met onze portiers.