Behoud van hulpbronnen. Verantwoordelijk handelen.

Wij hebben ons ten doel gesteld om al in 2030 een volledig klimaatneutrale onderneming te zijn. We proberen daarom voortdurend de productieprocessen in onze waardeketen te optimaliseren. We zijn bijzonder betrokken, net als onze zakelijke partners, die ook in belangrijke mate bijdragen aan het terugdringen van de CO₂-uitstoot in hun toeleveringsketens.

Omdat we alle investeringen doorlopend tegen het licht houden, zorgen we voor een zo efficiënt mogelijk energieverbruik. Daarnaast stimuleren we het gebruik van e-voertuigen, zoals elektrische vorkheftrucks, op onze bedrijfsterreinen en mogen onze medewerkers gratis gebruikmaken van onze e-laadstations, ook voor hun privévoertuigen.

Omgaan met hulpbronnen.
Duurzaamheid is het uitgangspunt.

Terugwinning van waardevolle grondstoffen is al lang een essentiële factor in onze duurzaamheidsstrategie. Door het terugwinnen van PVC, PE alsook XLPE en metalen in ons eigen recyclinggebied, blijven onze recycleerbare materialen bruikbaar in de economische cycli: Metalen worden omgesmolten en toegevoegd aan de nieuwe metaalvoorraden. Het gewonnen gerecyclede kunststof wordt hergebruikt in de productie. Ook overgebleven kabellengten kunnen we op deze manier verwerken. Op die manier waarborgen we dat grondstoffen terugvloeien in de waardeketen en worden hergebruikt.

Duurzaamheid is het uitgangspunt.
Onze herbruikbare haspels.

Actief behoud van hulpbronnen door meervoudig gebruik: Via het KTG-recyclingsysteem streven wij naar omvangrijk hergebruik van kabelhaspels. Op verzoek bieden wij ons eigen W+W-systeem aan. Met behulp van dit systeem, dat optimaal is afgestemd op de behoeften van onze klanten, kunnen we waarborgen dat onze kwaliteitshaspels meermaals worden gebruikt op een ecologisch zinvolle manier en sparen we waardevolle grondstoffen.

Onze toeleveringsketen.
Stabiel en duurzaam.

Bij de nauwe samenwerking tussen onze partners en ons zijn waarden als respect, eerlijkheid en rechtvaardigheid ons uitgangspunt. Om te zorgen dat we samen toekomstgericht werken, houden we ons aan de richtlijnen van een efficiënt milieubeheersysteem (ISO 14001). Uitgebreide leveranciersaudits, nalevingsvoorschriften en onze gedragscode zorgen voor een duidelijk kader wat gedrag betreft en dit vormt de basis van onze partnerschappen met nationale en internationale leveranciers.